Wat te doen bij ongeval

 

Onder “ongeval” wordt verstaan : een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft. 
 
We zetten de te volgen stappen op een rijtje : 
 
U BENT LID VAN DE VLAAMSE WIELRIJDERSBOND VWB/VBR 
 
1.   Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit. 
 
 
2.   De club voorziet een ongevalaangifteformulier (of kunt u ook zelf downloaden op de website van de Vlaamse Wielrijdersbond)
3.   Met het ongevalaangifteformulier stapt u naar de dokter en/of specialist, die het medisch getuigschrift dient in te vullen.  
 
4.   Stuur het ongevalsaangifteformulier met kopie van uw lidkaart of kopie van de dagverzekering samen met de eventuele reeds ontvangen originele  
onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw  mutualiteit, …) en verslagen – binnen de 10 dagen - RECHTSTREEKS naar :  
 
     ARENA N.V.
 
    JOZEF II-STRAAT 36-38
 
    1000   BRUSSEL
 
    Tel. : 02/512.03.04      Fax : 02/512.70.94  
 
5.     Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA N.V. u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw   dossiernummer. 
 
6.     Alle bijkomende onkostennota’s kan u best onmiddellijk overmaken aan ARENA N.V. zodat zij - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen   overgaan. 
 
7.     Meld onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezings-proces aan ARENA N.V. om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen  w waarborgen.